pH متر پرتابل مدل RPB100

اندازه گيری :
pH در گستره  14/00 ~ 0/00 با دقت  0/01pH ±
میلی ولت (ORP) در گستره  1999mV±  با دقت 2mV±
دما در گستره  99/9 ~ 0/0 درجه سلسیوس و 212 ~ 32 درجه فارنهایت  با دقت 0/5 ± درجه
حافظه 500  عددی
كاليبراسيون  اتوماتيك  1  تا  3  نقطه ای
مجهز به Auto Off  و  data output
سازگار با بافرهای USA , NIST , DIN  و تنظیم دستی
نمایش دهنده   Slope جهت بررسی کارآئی الکترود
همراه با :
الکترود کمباین pH
سنسور دما
بافرهای 4/01 – 7 – 10/01
 دانلود کاتالوگ