pH متر رومیزی مدل RPB1000

اندازه گيری :
pH در گستره  0/14  ~ 0/00 با دقت 0/01pH ±
دما در گستره  99/9 ~ 0/0 درجه سلسیوس و 212 ~ 32 درجه فارنهایت  با دقت 0/5 ± درجه
(ORP) میلی ولت در گستره 1999mV±   با دقت 2mV±
حافظه 500  عددی
كاليبراسيون  اتوماتيك  1 تا 3  نقطه ای
data   output
سازگار با بافرهای USA  , NIST , DIN و تنظیم دستی
نمایش دهنده  Slope جهت بررسی کارآئی الکترود
همراه با :
الکترود کمباین pH
سنسور دما
بافرهای 4/01 – 7  – 10/01
پایه الکترود تمام آکروباتیک
  دانلود کاتالوگ