اسپکتروفتومتر VIS مدل V-1100D

325 ~ 1000 nm   طول موج
4 nm  پهنای باند
± 2 nm  دقت طول موج
(128 X 64 Dots) LCD نمایشگر
Auto Zero and Blank
توانائی انجام  :
Photometric Mode
Kinetics
دارای نرم افزار   M.Wave Basic
خروجی جهت اتصال به چاپگر
خروجی USB
دانلود کاتالوگ