کلنی کانتر

COLONYSTAR
دارای شمارشگر دیجیتال 5 رقمی
صفحه حساس به فشار
امکان انتخاب رنگ نور صفحه
صفحه به قطر 145 میلی متر
همراه با :
آدابتور برای پتری دیش های کوچک
ذره بین
قلم
دانلود کاتالوگ