سانتریفوژشیر – لبنیات

NOVA SAFETY
8 شاخه
تايمر ديجيتال
سرعت 1350 دور در دقیقه
گرمکن با دمای  65 درجه سلسيوس
قفل ايمنی در
ترمز اتوماتیک الکتريکی
قابل استفاده برای تعیین چربی و حلالیت

دانلود کاتالوگ