کنداکتیویتی مترپرتابل مدل CC-411

اندازه گیری :
Autorange  0 ~ 100 mS/cm کنداکتیویتی در گستره
 – 50 ~ 199/9 °C  دما در گستره
جبران دما اتوماتیک
سازگار با انواع سل کنداکتیویتی
Automatic shutoff function
ضد آب
:همراه با
سل کنداکتیویتی
سنسور دمای PT1000 استیل
کیف حمل
دانلود کاتالوگ