مولتی پارامترپرتابل مدل CPC-411

اندازه گیری :
0 ~ 14 pH  در گستره pH
Autorange  0 ~ 100 mS/cm کنداکتیویتی در گستره
0 ~ 1000 mV   میلی ولت درگستره
– 50 ~ 199/9 °C  دما در گستره
کالیبراسیون اتوماتیک یک تا سه نقطه ای pH
تشخیص اتوماتیک بافرها
جبران دما اتوماتیک
سازگار با انواع سل کنداکتیویتی
Automatic switch off function
:همراه با
سل کنداکتیویتی
الکترود کمباین pH
سنسور دمای PT1000 استیل
 دانلود کاتالوگ