مولتی پارامتررومیزی مدل CPC-505

اندازه گیری :
– 2/000 ~ 16/000 pH  در گستره pH
Autorange  0 ~ 1999/9 mS/cm کنداکتیویتی در گستره
± 1000/0 mV   میلی ولت درگستره
0 ~ 9999 mg/l  در گستره TDS
0 ~ 200 g/l KCl , 0 ~ 250 g/l NaCl  شوری در گستره
– 50/0 ~ 199/9 °C  دما در گستره
کالیبراسیون اتوماتیک پنج نقطه ای pH
انتخاب گستره اتوماتیک
تشخیص اتوماتیک بافرها
جبران دما اتوماتیک
اعلام وضعیت الکترود
نگهداری مشخصات کالیبراسیون سه الکترود مجزا در حافظه جهت سهولت کار
صفحه نمایش بزرگ با  روشنائی قابل تنظیم
data logger  با ظرفيت نگهداری 950 نتيجه
(GLP) مناسب سیستم شرایط خوب آزمایشگاهی
سازگار با انواع سل کنداکتیویتی
داراي خروجی USB
ساعت و تقويم داخلی
امكان تعريف فواصل زماني اندازه گيری ( Time Interval) از دو ثانيه تا 60 دقيقه
:همراه با
سل کنداکتیویتی
الکترود کمباین pH
سنسور دمای PT1000 استیل
نرم افزار
 دانلود کاتالوگ