اکسیژن مترپرتابل مدل CO-411

اندازه گيری :
0 ~ 19/9 mg/l ,  0 ~ 199 % اکسیژن محلول در گستره
-50/0 ~ 199/9 °C  دما در گستره
کالیبراسیون یک یا دو نقطه ای باتشخیص اتوماتیک
امکان تعریف فشار اتمسفری وشوری
جبران دما اتوماتیک
Auto switch off function
همراه با:
پروب مربوطه
محلول الکترولیت
پودر سولفیت سدیم
نوک پروب یدکی
سنسور دمای PT1000
كيف حمل
دانلود کاتالوگ