پلاریمتر

WXG-4 مدل
-180º ~ +180º  گستره اندازه گیری
تفکیک پذیری 1 درجه
با دوتیوب 10 و 20 سانتی
لامپ سدیم 589/44nm
بزرگنمائی 4 برابر  ( 4x )
دانلود کاتالوگ